مشاهده گالری تصاویر ایرموتور ایرموتور آب از خارج دلما Delma مدل PM-M

ایرموتور آب از خارج دلما Delma مدل PM-M

استعلام قیمت

اير موتور دو سوراخ دلما

ویژگی ها:

ایرموتور 1 :1 با سرعت کم

نوع: دو سوراخ

آبرسانی: آب از خارج