مشاهده گالری تصاویر اسکنر فسفر پلیت (PSP) دستگاه اسکنر فسفرپلیت فری اسکن وودپکر Woodpecker Free Scan

دستگاه اسکنر فسفرپلیت فری اسکن وودپکر Woodpecker Free Scan

142,100,000 تومان

145,000,000 تومان

2%

ویژگی ها:

- ساخت کمپانی وودپکر چین

- رزولوشن فیزیکی  17lp/mm

- تفکیک رنگ 65535 شید

-دقت اسکن 25 میکرومتر