اسکنر داخل دهانی رنگی تری شیپ 3 3Shape - Trios

استعلام قیمت

اسكنر داخل دهاني رنگي تري شيپ

قیمت 30.000 هزار یورو 

ویژگی ها:

- با سه کارکرد همزمان به عنوان اسکن داخل دهانی برای قالبگیری سریع، دوربین داخل دهانیHD و تعیین رنگ همزمان با اسکن

- شارژ نرم افزار دستگاه تا یک سال به صورت رایگان صورت می گیرد.

افزودن نظر جدید
توسط
(5/5

تشخیص دقیق

شید دندان را به صورت دقیق تشخیص میدهد و اسکن آن رنگ واقعی دارد