مشاهده گالری تصاویر کامپوزیت کامپوزیت یونیورسال دنتین میسریوم -micerium

کامپوزیت یونیورسال دنتین میسریوم -micerium

3,200,000 تومان

کامپوزیت میکروهیبرید Universal Dentin 

محتویات بسته :

کامپوزیت 5 گرمی 

این سیستم کامپوزیتی مدرن شامل 9 فلوئوروسنت دنتین (Flourescent Dentin) که از نظر اپاسیتی دقیقا همانند دندان طبیعی می باشد .

حداکثر سفارش 3 عدد از هر رنگ به ازای هر سرنسخه 

لطفا درخواست خود را بر روی سرنسخه نوشته و به همراه کارت نظام به شماره 09904920093 ارسال نمایید .

افزودن نظر جدید
توسط
(3/5

عدم چسبندگی

عدم چسبندگی به ابزار دندان پزشکی

توسط
(4/5

استجکام

استحکام کششی عالیکالاهای زیر معمولا همراه کالای بالا خریداری می شوند