فایل های دستی اندودانتیکس

فایل های دستی اندودانتیکس

فایل های دستی اندودانتیک ، ابزار دستی هستند که از آنها برای پاک سازی و شکل دادن ریشه کانال در درمان ریشه و یا در هر فرآیند اندودانتیکس دیگری ، استفاد می شوند.

در یک زمان، ابزار های ریشه کانال بر اساس انگیزه های تجاری تولید کنندگان ساخته می شد بدون ارائه هیچ گونه تعریف مشخصی از قطر ، تیپر(مخروطی بودن ) ، ویا طول آن .

اینگله و لوین اولین کسانی بودند که ، یک افزایش مشخص در قطر زمانی که سایز افزایش می یابد را پیشنهاد کردند حین اینکه مخروطی بودن همه ی تیغه ها  صرف نظر اندازه ، ثبات نگه داشته شود. 

استاندارد سازی ابزار های اندودانتیکس

  1.       شماره گذاری

 i ابزار ها باید از شماره 100-10 شماره گذاری شوند

 ii شماره ها  بین 10 تا 60 ، 5 واحد 5واحد افزایش پیدا میکنند

iii شماره ها بین 60 تا 100 10 واحد 10 واحد افزایش پیدا میکنند

 iv در یک تجدید نظر ،آنها  شامل 6 تا 140 شد که سایز 6 تا 10 ، 2 واحد 2 واحد افزایش پیدا میکنند

https://www.dishdal.ir/30-Files

قطر

هر شماره باید نشانگر قطر ابزار در یک صدم میلیمتر در نوک (سر) باشد

بعنوان مثال: شماره10 هست 100/10 یا 0.1 میلیمتر در نوک

تیغه

از نوک که با D0  نشان داده شده آغاز میشود و تا 16 میلیمتر بالاتر از محور، ادامه می یابد که این محل را با D16  نشان داده می دهند.

-  D0  و D16 

قطر D16  به اندازه 0.32 میلیمتر بیشتر از D0  خواهد بود

- زاویه نوک

75±15 درجه خواهد بود

- رنگ دسته

دسته ابزار ها برای شناسایی آسان تر براساس رنگ،  کد بندی شده اند.

- تغیرات مهم ( با اهمیت)

ابزار های کانال ریشه ی استیل ضد زنگ و نیکل تیتانیوم جایگزین ابزارهای استیل کربن شده اند زیرا

انعطاف پذیری بیشتری دارند

احتمال ترک خوردن کمتری دارند

پتانسیل کمتری برای خوردگی دارند

ابزار های کوچک از سطح مقطع مربع ، square blank ها ساخته شده است که در برابر ترک های گشتاوری ،مقاوم تر هستند.

ابزار بزرگ ازسطح مقطع مثلث Triangular block ساخته شده اند تا کارایی برش را بهبود ببخشند.

  

برای مشاهده فروشگاه ابزار ، مواد و تجهیزات دندان پزشکی کلیک کنید

نظرات بازدیدکنندگان