محبوب ترین مقالات

نظرات شما

بررسی تطابق کوپینگ‌های ساخته شده به دنبال استفاده از اسکنر داخل دهانی در دو ختم تراش زیر و حد لثه در سطوح مختلف

بررسی تطابق کوپینگ‌های ساخته شده به دنبال استفاده از اسکنر داخل دهانی در دو ختم تراش زیر و حد لثه در سطوح مختلف

با وجود گسترش روز افزون اسکنرهای داخل دهانی، تأثیر محل قرار گیری فینیش لاین نسبت به مارجین لثه در تطابق رستوریشن‌های ساخته شده روش دیجیتال همچنان مورد بحث است

بررسی تأثیر استفاده از رزین هیدروفوب به دنبال کاربرد انواع مختلف سیستم‌های باندینگ عاجی بر نانولیکیج ترمیم‌های کامپوزیتی

بررسی تأثیر استفاده از رزین هیدروفوب به دنبال کاربرد انواع مختلف سیستم‌های باندینگ عاجی بر نانولیکیج ترمیم‌های کامپوزیتی

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر افزودن رزین هیدروفوب پس از استفاده از دنتین باندینگ‌های نسل‌های مختلف بر میزان نانولیکیج بود.