خانه مجله دندانپزشکی دیش دال بررسی های تخصصی دندانپزشکی


انتخاب سمان برای استفاده در موقع کار با ایمپلنت

زمان مورد نیاز برای مطالعه:۲دقیقه

انتخاب سمان برای استفاده در موقع کار با ایمپلنت

زمانی که از سمانها برای چسباندن روکش و بریج بر دندانهای طبیعی استفاده می شود، به دلیل اینکه احتمال چسبندگی سمان به عاج وجود دارد و هم به دلیل وجود اندرکاتها و نامنظمی های سطحی موقع تراش و یا به دلیل وجود پوسیدگیها و پرکردگی های قبلی، سمان گیر بیشتری را نسبت به زمانی که همان سمان برای چسباندن روکش و یا بریج بر روی اباتمنت تاتیانیومی (که اندرکات و یا پوسیدگی ندارد) به کار رود، خواهد داشت.

Image result for ‫سمان در دندانپزشکی‬‎

به همین دلیل انتخاب سمان برای استفاده در موقع کار با ایمپلنت کمی با دندان متفاوت است. این تفاوت می تواند بر اثر اندازه و شکل (ارتفاع، قطر، زاویه تقارب و …) اباتمنت تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین تعداد اباتمنتها می تواند بر انتخاب نوع سمان مؤثر باشد.

 انتخاب سمان برای استفاده در موقع کار با ایمپلنت

بسیاری از دندانپزشکان اعتقاد به استفاده از سمانهایی که در درمان پروتز ثابت روی دندانها به عنوان سمان موقت مطرح می شوند، به عنوان سمان اصلی (حتی برای بلندمدت) در موقع سمان پروتزهای نهایی در درمانهای ایمپلنت دارند. علت آن هم به خواص این سمانها برمی گردد که اجازۀ خارج کردن راحت تر پروتز را در صورت لزوم به فرد درمان کننده می دهد.

انتخاب نوع سمان

1: زینک پلی کربوکسیلات

انتخاب بعدی در پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت زینک پلی کربوکسیلات است. این ماده زمان کارکرد (working time) خیلی کوتاهتری نسبت به زینک فسفات دارد. باید توجه داشت که در صورت برداشتن سمان قبل از سخت شدن نهایی، ماده از مارجینها کشیده می شود و ممکن است مارجین بازمانده و گیرپلاک ایجاد شود و در صورت سخت شدن کامل هم، برداشتن اضافه‌های آن دشوارتر از بیشتر سمانهای دیگر است و می تواند موجب خراشیده شدن قطعات ایمپلنت گردد. 

Image result for ‫سمان پلی کربوکسیلات‬‎

از برندهای زینک پلی کربوکسیلات  موجود در دیشدال میتوان به

 سمان پلی کربوکسیلات شوفو  shofu hy bond  ⇐⇐⇐⇐⇐    برای مشاهده قیمت,ویژگی,انواع  و خرید کلیک کنید

سمان پلی کربوکسیلات  medicept-polycem  ⇐⇐⇐⇐⇐    برای مشاهده ,قیمت,ویژگی ,انواع و خرید کلیک کنید

2: سمان زینک فسفات 

سمان زینک فسفات خواص مناسبی برای انتخاب شدن جهت سمان دائم پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت در مواقعی که گیر بیشتری لازم است دارد. در ضمن با استفاده از یک اسلب سرد شده می توان زمان کارکرد آنرا هم (در مواقعی که برای اباتمنتهای متعدد در یک بیمار لازم است پروتز قرار داده شود) افزایش داد.

Image result for ‫سمان زینک فسفات‬‎

از برندهای زینک فسفات  موجود در دیشدال میتوان به 

سمان زینک فسفات شوفو  shofu hy bond  ⇐⇐⇐⇐  برای مشاهده ,قیمت,ویژگی ,انواع و خرید کلیک کنید

سمان زینک فسفات   medicept-zincem  ⇐⇐⇐⇐   برای مشاهده ,قیمت,ویژگی ,انواع و خرید کلیک کنید

3: سمان گلاس آینومر

گلاس آینومر که جزو سمانهای محبوب و قابل اطمینان به عنوان سمان دائم در پروتزهای متکی بر دندان است و به دلیل آزاد کردن فلوراید جهت دندان خاصیت ضدپوسیدگی هم دارد، در درمان ایمپلنت عملکرد چندان درخشانی از خود نشان نداده و در مطالعات گیر کمتری نسبت به بسیاری از سمانهای دائم را از خود به نمایش گذاشته است.

Image result for ‫سمان گلاس آینومر‬‎

از برندهای  گلاس آینومر موجود در دیشدال میتوان به:

سمان گلاس آینومر مرون voco-meron   ⇐⇐⇐⇐  برای مشاهده ,قیمت,ویژگی,انواع و خرید کلیک کنید

سمان گلاس آینومر  smt-medi gic/vlc ⇐⇐⇐⇐  برای مشاهده,قیمت,ویژگی,انواع و خرید کلیک کنید

سمان گلاس آیونومر رزینی oxford-gi resin fill uf  FV ⇐⇐⇐⇐  برای مشاهده ,قیمت,ویژگی,انواع و خرید کلیک کنید

سمان گلاس آیونومر  oxford- gi cem  ⇐⇐⇐⇐ برای مشاهده,قیمت,ویژگی,انواع و خرید کلیک کنید

سمان گلاس آینومر  oxfor-gi cem x  ⇐⇐⇐⇐برای مشاهده,قیمت,ویژگی,انواع و خرید کلیک کنید

4: سمانهای رزینی

 سمانهای رزینی که بیشترین استحکام فشاری و کششی را از خود نشان می دهد، معمولاً در صورتی در پروتزهای متکی بر ایمپلنت استفاده می شود که تصمیمی و یا احتمالی برای برداشتن پروتز در آینده وجود نداشته باشد. از دیگر موارد کاربرد آن، کوتاه بودن زیاد اباتمنت است که نیاز است با سمان گیر بیشتری فراهم گردد و در عین حال نیازی به برداشتن پروتز در آینده احساس نمی‌شود. در سمانهای رزینی، اضافه های سمان باید قبل از سخت شدن نهایی برداشته شود.

Image result for ‫سمان رزینی پرسلن لمینت داوینچی‬‎

از برندهای رزینی  موجود در دیشدال میتوان به:

سمان رزینی پرسلن لمینت داوینچی cosmedent ⇐⇐⇐⇐ برای مشاهده,قیمت,ویژگی,انواع و خرید کلیک کنید

سمان رزینی دوال کیور بیوتی سم-شوفو shofu beautycem⇐⇐⇐⇐ برای مشاهده,قیمت,ویژگی,انواع و خرید کلیک کنید

سمان رزینی دوال کیور  fgm ⇐⇐⇐⇐⇐ برای مشاهده,قیمت,ویژگی,انواع و خرید کلیک کنید

سمان رزینی دوال کیور  micerium ena-cem ⇐⇐⇐⇐برای مشاهده,قیمت,ویژگی,انواع و خرید کلیک کنید

سمان رزینی ایمپلنت medicept-implalute ⇐⇐⇐⇐⇐ برای مشاهده,قیمت,ویژگی,انواع و خرید کلیک کنید

مطالعات بلند مدت هیچ کروژن و یا مشکلی را ناشی از تماس روی موجود در سمانهای زینک فسفات، زینک پلی کربوکسیلات و زینک اکساید (با یا بدون EBA) با تاتیانیوم و یا ترکیبات آن نشان نداده اند.

5: سمان موقت 

یکی از این نوع سمانها، سمانهای موقت با بیس زینک اکساید اوژنول است. به علت اینکه در ایمپلنتها خطر پوسیدگی وجود ندارد، می توان حتی به عنوان سمان اصلی در میان مدت و بلندمدت جهت پروتز ایمپلنت از آنها استفاده کرد تا در صورت ایجاد مشکل راحت تر بتوان پروتز را خارج نمود.در صورتی که در ساختار آن EBA) Ethoxy Benzoic Acid) افزوده شود، استحکام سمان افزایش می یابد.

Image result for ‫سمان موقت‬‎

از برندهای رزینی  موجود در دیشدال میتوان به:

سمان موقت oxford-temp cem universal ⇐⇐⇐⇐  برای مشاهده,قیمت,ویژگی,انواع و خرید کلیک کنید

سمان موقت زینک اکساید  zoe -مروابن    ⇐⇐⇐⇐⇐ برای مشاهده,قیمت,ویژگی,انواع و خرید کلیک کنید

سمان موقت  medicept-accucem ⇐⇐⇐⇐⇐ برای مشاهده,قیمت,ویژگی,انواع و خرید کلیک کنید