خانه مجله دندانپزشکی دیش دال مقالات دندانپزشکی


بررسی کارایی فرزهای الماسی بر استحکام باند کامپوزیت

زمان مورد نیاز برای مطالعه:۲دقیقه

 بررسی کارایی فرزهای الماسی بر استحکام باند کامپوزیت

به موازات گسترش کیفی و کمی خدمات دندانپزشکی ترمیمی و نیز پیشرفتهای کیفی در زمینه استفاده از ترمیمهای همرنگ دندان، تقاضای فراوانی جهت استفاده از ترمیمهای کامپوزیت به وجود آمد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیر کارآیی فرزهای الماسی بر استحکام باند کامپوزیت به عاج در سیستم باندینگ خود اچ کننده می‌باشد .

Image result for ‫پرکردن دندان با کامپوزیت‬‎

تحقیقهای بسیاری نشان داده است که به کارگیری مداوم فرزهای الماسی منجر به کاهش کارآیی آنها در حین تراش حفره می گردد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تغییرات ایجاد شده در کارآئی فرزهای الماسی بر استحکام باند کامپوزیت به عاج در سیستم باندینگ خود اچ کننده SE Bond می باشد. 


در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی تعداد ۷۲ دندان مولر سالم پس از مانت شدن در آکریل و برش مینا جهت اکسپوز شدن عاج، به صورت تصادفی به چهار گروه ۱۸ تایی تقسیم شدند. پس از پالیش کردن عاج با استفاده از کاغذ سمباده سیلیکون کارباید گروه اول توسط فرز الماسی نرم، گروه دوم توسط فرز الماسی خشن نو گروه سوم توسط فرز الماسی خشن دو دقیقه کار کرده و گروه چهارم توسط فرز الماسی خشن ده دقیقه کار کرده تراش داده شدند. سپس کپسول های متحدالشکل کامپوزیتی با استفاده از عامل اتصال SE Bond به سطح عاج اتصال داده شد و پس از سخت کردن در محلول سرم فیزیولوژی در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت نگهداری شدند و پس از آن توسط دستگاه اینسترون تحت آزمایش استحکام باند برشی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از استحکام باند با استفاده از آزمونهای آماری ANOVA و Tukey مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته های تحقیق

میانگین (انحراف معیار) استحکام باند برشی در گروه فرز الماسی نرم (۳۸/۳)۱۹۸۶/۲۲، فرز الماسی خشن نو(۵۴/۴) ۰۴۶۴۳/۱۸، فرز الماسی دو دقیقه کار کرده (۶۹/۵) ۴۷۹۴۹/۲۴ و گروه فرز الماسی خشن ده دقیقه کار کرده (۵۲/۴)۳۵۵۸۱/۲۲ به دست آمد. با آنالیز آماری ANOVA و Tukey مشخص گردید، استحکام باند کامپوزیت با عاج تراش خورده با فرز الماسی خشن نو با اختلاف معنی داری (۰۰۱/۰ < Pv) کمتر از سایر گروه ها بود و بقیه گروه ها اختلاف معنی داری در استحکام باند برشی از خود نشان ندادند.

در نتیجه 

زمانهای کارکرد متفاوت فرزهای الماسی مورد استفاده استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج را در سیستم باندینگ خود اچ کننده SE Bond تحت تاثیر قرار داد. انتخاب فرز مناسب برای چسبندگی عوامل باندینگ سلف اچ به عاج یک اصل ضروری می باشد.

برای  مشاهده قیمت,مشخصات ,انواع و بهترین نمونه های فرز های الماسی   در برند های باکیفیت،  دیشدال , لطفا کلیک کنید

دیشدال بزرگترین فروشگاه اینترنتی در زمینه دندانپزشکی، با گستره ای متنوع از مواد و تجهیزات مورد نیاز دندانپزشکان محترم، «تجربه ی لذت بخش یک خرید اینترنتی» را به همراه دارد. ارسال به موقع، ضمانت بهترین قیمت و همچنین اصالت برند محصولات، سه اصلی است که دیشدال همواره به آن پایبند بوده و با رعایت آن بستری جامع، جهت دسترسی به برندهای متنوع و مطرح جهانی را به آسانی و تنها با چند کلیک، برای جامعه دندانپزشکی ایران فراهم آورده است. تیم پشتیبان دیشدال در تلاش است که با همراهی کردن شما در این مسیر تجربه ای ماندگار برایتان رقم بزند.