مشاهده گالری تصاویر کامپوزیت کیت 5 عددی کامپوزیت میکروهیبرید کازمدنت -Cosmedent

کیت 5 عددی کامپوزیت میکروهیبرید کازمدنت -Cosmedent

11,000,000 تومان

کیت 5 عددی کامپوزیت میکروهیبرید  

محتوای کیت :

B Zero,B1,A1,A2,A3

افزودن نظر جدید
توسط
(5/5

عدم چسبندگی

مقاوم و عدم چسبندگی به ابزار دندان پزشکی