خانه مجله دندانپزشکی دیش دال کلیپ های آموزشی


نحوه پیوند استخوان در ایمپلنت دندان

زمان مورد نیاز برای مطالعه:۲دقیقه

نحوه پیوند استخوان در ایمپلنت دندان

تحلیل رفتن استخوان سبب می شود که نگهداری و پشتیبانی دندان جدید عملا غیر ممکن شود. جایگزین کردن دندان از دست رفته نیاز به تراکم مناسب استخوان برای نگهداری دندان جایگزین را دارد. در ایمپلنت دندان، پایه ایمپلنت توسط بافت استخوانی اطراف نگهداشته شده و در آن ادغام می شود.  این یک مرحله بسیار مهم در ایمپلنت دندان می باشد. با قرارگرفتن ایمپلنت در لثه، تحریک لازم برای بازسازی استخوان مجددا فراهم می شود.

در شرایطی که بیمار تراکم استخوانی مناسب برای قرار دادن ایمپلنت را نداشته باشد، برای رفع کمبود،  با تشخیص متخصص ایمپلنت پیوند استخوان فک، پیش از ایمپلنت دندان و یا بسته به شرایط در حین جراحی ایمپلنت انجام می شود.

پیوند استخوان عملی است که برای بازسازی استخوان همزمان ایمپلنت در مواقعی که دندان ها از دست رفته اند و به علت های مختلفی از جمله بیماری لثه و یا از روی ژنتیک افراد استخوان دندان بیمار تحلیل شده است و برای کارگذاشتن ایمپلنت دندان استخوان لازم و کافی نداریم،؛ به کار برده می شود.

روش انجام پیوند استخوان